1900.1259 - 1900.5454.39
điều khoản sử dụng

Thông tin chuyên gia

Ths.BS .Trương Thị Minh Hương

Chuyên gia Ths.BS .Trương Thị Minh Hương

Chuyên gia tư vấn

Ths.BS .Trương Thị Minh Hương

 Chuyên gia tư vấn

 • Thầy thuốc ưu tú, Ths.Bs Nguyễn Hồng Hải
  Nguyên Giám Đốc BV Đông Y Hòa Bình
 • Ds Lê Phương
  Chuyên gia tư vấn
 • Ths.Bs Vũ Văn Lực
  Chuyên gia tư vấn
 • Ths.BS Trương Thị Minh Hương
  Chuyên gia tư vấn